Regulamin

Regulamin Akcji „Super okazje dla zdrowego uśmiechu”

Organizatorzy:
Organizatorami Akcji jest Klinika Dentystyczna Stomatologia Na Księżym Młynie umiejscowiona w Łodzi przy ulicy ul. Tymienieckiego 16D.

Postanowienia ogólne:
Akcja polega na udzieleniu rabatu osobom, które będą chciały skorzystać z wybranych przez Organizatorów usług wchodzących w zakres ich działalności oraz objętych jednocześnie promocją.
Jeden kupon uprawnia do jednorazowego wykupienia wybranej przez Organizatorów usługi z określonym przez Organizatorów rabatem. Kupony rabatowe można wydrukować wyłącznie na stronie internetowej www.promocje.snkm.pl

Czas trwania Akcji:
Akcja rozpoczyna się z dniem 16 stycznia 2012 i będzie trwać do odwołania. Usługi objęte promocją będą się zmieniały. Informacja o zakończeniu promocji zostanie umieszczona na stronie www.promocje.snkm.pl Czas trwania każdej promocji oraz ważność kuponu ustalana jest indywidualnie i jest dostępna na stronie www.promocje.snkm.pl

Zasady Akcji:
Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 1 art. 221 Kodeksu cywilnego (osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych muszą wykazać posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w akcji). Udział w Akcji jest dobrowolny.

W celu uzyskania rabatu na wybrane usługi w klinice Stomatologia Na Księżym Młynie należy:
  • zapoznać się z aktualnie dostępną promocją oraz jej warunkami na stronie głównej serwisu www.promocje.snkm.pl;
  • wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu; konieczne jest podanie prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;
  • wydrukować kupon uprawniający do rabatu na wybraną usługę;
  • umówić się telefonicznie na wizytę w celu skorzystania z wybranej usługi z rabatem;
  • w dniu umówionej wizyty przyjść do kliniki wraz z ważnym, wydrukowanym kuponem rabatowym i przekazać go rejestratorce.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu oraz do odwołania, skrócenia czasu trwania Akcji w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że uprawnienia uczestników akcji nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. O każdej zmianie niniejszego regulaminu powiadamiać będą na stronie internetowej www.promocje.snkm.pl